Türkçe

Edebi Sanatlar A) MECAZLA İLGİLİ SANATLAR 1. Teşbih (Benzetme) Anlama güç katmak için, aralarında gerçek...
TÜRKÇEDE CÜMLENİN ÖGELERİ ÖZNE (Kim?, Ne?) (Osmanlıca: Fâ‘il, İngilizce: Subject) 1. Gerçek Özne: “Ali koştu.”...
Sözcük – Kelime Türleri Sözcüğün Tanımı Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı...