Eğitim Fakültesi

Contents Introduction Transcription Formwords Voice and breath, manner, placing, nasality All about r Consonant placings...
He was born April 26, 1564, Stratford-upon-Avon, during the Elizabethan era in England​ He died April 23, 1616 at...
Özel Eğitim; Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, Üstün yetenekli olanları yetenekleri...
İçindekiler: 1- Eğitimci 2- Emile 3- Nasıl Bir Eğitim ? 4- Monfi Eğitim 5- Olgunlaşma...
İktisada Giriş 2 – Ders Notları | Soru Bankası PDF İktisada Giriş 2  Ders Notları...
Eğitim Bilimine Giriş Ders Notları İçeriği; Eğitimin Temel Kavramları Açıklaması, Eğitimin Amaçları ve İşlevleri, Eğitimin...
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Ders Notları İçeriği; Temel Kavramlar, Eğitim Teknolojisi ve İletişim, Mesaj...
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Ders Notu Genel anlamda sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan...
İstatistik 2 Ders Notları İstatistik 2 Dersi ; İÇİNDEKİ ÜNİTELER; – Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları....
Alay Marşı Annem beni yetiştirdi Bu vatana yolladı Al sancağı teslim etti Allaha ısmarladı  ...
Öğretim Tek.ve Mat.Tasarımı Notları TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve...
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ   TÜRKÇE DERSİNİN TANIMI, KAPSAMI, ÖNEMİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YERİ   Örnek Olay...
Geometri 2 Ders Notları     İlköğretim Matematik Öğretmenliği derslerinden olan Geometri 2 dersi notları,...
Topoloji Ders Notları     İlköğretim Matematik Öğretmenliği derslerinden olan Topoloji dersi notları, özetleri ve...
Olasılığın Temelleri   Matematiğin bir dalı olarak olasılık kuramının doğuşu 17.yüzyılın ortalarına raslar. 20.yüzyılda olasılığın...
Soyut Matematik Ders Notları   İlköğretim Matematik derslerinden olan Soyut Matematik dersi notları, özetleri ve...
Matematik Öğretmenliği Bilim Tarihi Ders Notları   İlköğretim Matematik derslerinden olan Bilim Tarihi dersi notları,...
Genel Biyoloji 1 Ders Notları PDF “Genel Biyoloji 1 ders notları pdf”, “Genel Biyoloji 1...
Çevre Bilimi – Ders Notları PDF GİRİŞ İnsanoğlu varoluşundan bu yana dünya üzerindeki doğal kaynaklardan...
20.yy’da Matematiğin Temellerini Sarsan Düşünceler     İlköğretim Matematik derslerinden olan Matematiğin Temelleri dersi notları,...
Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları I –Genel amaçlar: Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin...
Fizyoloji Nedir? – Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini...
Anatomi Ders Notları Anatomi ; vücudu kesip, parçalara ayırdıktan sonra yapısını ve gelişimini inceleyen bilim...
Edebi Sanatlar A) MECAZLA İLGİLİ SANATLAR 1. Teşbih (Benzetme) Anlama güç katmak için, aralarında gerçek...
Çocuk Edebiyatı Çocuk edebiyatında ilk bilinçli çabalar İngiltere, Fransa, Almanya, İskandinavya ülkeleri ve ABD’de başlamıştır....
TÜRKÇEDE CÜMLENİN ÖGELERİ ÖZNE (Kim?, Ne?) (Osmanlıca: Fâ‘il, İngilizce: Subject) 1. Gerçek Özne: “Ali koştu.”...
Türk Atasözleri Üzerine Sentatik Bir İnceleme Atasözleri, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka...
Türk Lehçe ve Şiveleri – Türk Milletinin Dili Milli bağ olarak Türk dilinin oynadığı rolü...
Sözcük – Kelime Türleri Sözcüğün Tanımı Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı...
Eski Türk Edebiyatı 6 XIX. ASRIN GENEL ÖZELLİKLERİ Bu dönemde edebiyat, özellikle asrın ilk yarısında,...
Eski Türk Edebiyatı 5 XVIII. ASRIN GENEL ÖZELLİKLERİ XVIII. asrın başlarında edebî durum büyük ölçüde...
Eski Türk Edebiyatı 4 BÂKÎ Üç padişah dönemini görmüştür. Babası, “Kargazâde” lakaplı müezzindir. Ömrü boyunca...
Eski Türk Edebiyatı 3 XVI. ASRIN GENEL ÖZELLİKLERİ XVI. asır, Türk kültürü ve medeniyeti ve...
Eski Türk Edebiyatı 2 Şeyhî Divân edebiyatının kuruluş devrinde önde gelen şairlerdendir. Asıl ismi Yûsuf...
Eski Türk Edebiyatı 1 Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli...
Edebiyat Teorileri 1 – Ders Notları Edebiyat Teorisi Edebi Değer: Edebi değeri anlamak için, edebiyatın...
Edebiyat Teorileri 2 – Ders Notları Edebiyat Teorisi Edebiyatın neden, nasıl ve niçinlerine cevap arayan;...
İletişim Bilgisi – Etkili İletişim Ders Notu “İletişim Bilgisi nedir”, “İletişim Bilgisi aöf pdf”, “İletişim...
Fotosentez Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Fotosentez nedir? Fotosentez nasıl gerçekleşir? Fotosentez denklemi: Fotosentezin moleküler formülü şöyle...
Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Nedir? Çevre Kirliliğinin Nedenleri. Çevre; insan ve diğer canlıların yaşamı sürdürdüğü dış...