Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Eğitim; Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, Üstün yetenekli olanları yetenekleri...
Eğitim Bilimine Giriş Ders Notları İçeriği; Eğitimin Temel Kavramları Açıklaması, Eğitimin Amaçları ve İşlevleri, Eğitimin...
Genel Biyoloji 1 Ders Notları PDF “Genel Biyoloji 1 ders notları pdf”, “Genel Biyoloji 1...
Çevre Bilimi – Ders Notları PDF GİRİŞ İnsanoğlu varoluşundan bu yana dünya üzerindeki doğal kaynaklardan...
Fizyoloji Nedir? – Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini...
Anatomi Ders Notları Anatomi ; vücudu kesip, parçalara ayırdıktan sonra yapısını ve gelişimini inceleyen bilim...
Fotosentez Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Fotosentez nedir? Fotosentez nasıl gerçekleşir? Fotosentez denklemi: Fotosentezin moleküler formülü şöyle...
Jeoloji (Yer Bilimi) Ders Notları – ÖABT PDF. JEOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU. Jeoloji yerbilimi anlamına...
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Ders Notu. KPSS Eğitim Bilimleri, Ölçme ve Değerlendirme ders notunu tüm...
Hücre İçinde Yolculuk Hücreye panoramik bir bakış. – Organizmalar, yapısal olarak birbirinden farklı iki hücre...
Su ve Çevrenin Canlılar İçin Uygunluğu Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının...
DNA Teknolojisi ve Genomik Ders Notları Gen klonlama nedir? – Ökaryotlarda genler kromozomların çok küçük...
Genel Fizik Ders Notları pdf KONULAR 1 – Ölçme 2 – Vektörler 3 – Bir...
Astronomi Ders Notları pdf Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal...
Kimyasal Bağlar Ders Notu PDF KOVALENT BAĞ, Molekül Geometrisi ve Atom Orbitallerinin Melezleşmesi. Kimyasal Bağlar ders...
Makromoleküllerin Yapı ve İşlevleri pdf Polimerlerin yapısı; – Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent...
Karbon ve Canlılardaki Molekül Çeşitliliği pdf Karbonun önemi; – Hücrenin % 70-95ʼ’i sudan ibaret olup,...
CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ pdf Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi Bu ünite ile;  – Canlılık öğretisinde...
Sulu Çözelti Tepkimeleri Sulu Çözeltilerin Genel Özellikleri 4.2. Çökme Tepkimeleri 4.3. Asit-Baz Tepkimeleri 4.4. Yükseltgenme...
Atomlar, Moleküller ve İyonlar Ders Notu pdf Atomlar, Moleküller ve İyonlar ders notunu aşağıdaki butondan...
Fizik Laboratuvarı 3 (Optik) Çalışma Notları PDF İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.2. İlerleyen Dalga 1.3....
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I-II Dersi ( PDF KILAVUZ KİTAPÇIĞI ) Fen ve Teknoloji...
Genel Kimya Laboratuvarı – 2 PDF Kitap Genel Kimya Laboratuvarı – 2 PDF Kitabı aşağıdaki...
Genel Kimya Laboratuvarı – 1 PDF Kitap Genel Kimya Laboratuvarı – 1 PDF Kitabı aşağıdaki...
Genel Kimya III (Analitik Kimya) PDF Ders Notları Bölüm 1: Analitik Kimyaya Giriş. Bölüm 2:...
Organik Kimya PDF Ders Notu HİDROKARBONLAR. ALKANLAR. ALKENLER. ALKİNLER. ALKOLLER VE ETERLER. FONKSİYONEL GRUPLAR. ALDEHİT...
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Ders Notu PDF İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi ders notuna aşağıdaki butondan...
Fen Teknoloji Program ve Planlama Dersi Notları PDF Fen Teknoloji Program ve Planlama Dersi Notlarına...
Hayatın Başlangıcı ve Evrim – Ders Notları – Test Soruları PDF A-HAYATIN BAŞLANGICI İnsanoğlu asırlardır...
Bilim Tarihi Ders Notları PDF BİLİM NEDİR? TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor: Bilim: “Evrenin ya...
Genel Matematik PDF Ders Notları “genel matematik pdf ders notları”, Kümeler ve Sayılar. Özdeşlikler, Denklemler...
Genel Fizik Laboratuvarı 2 PDF Genel Fizik Laboratuvarı 2 PDF’ ine aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz;
Genel Fizik Laboratuvarı 1 PDF Genel Fizik Laboratuvarı 1 PDF’ ine aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz;
Genel Fizik 1 – Ders Notları PDF “Genel Fizik 1 konuları”, “Genel Fizik 1 ders...
Genel Fizik 2 – Ders Notları PDF “Genel Fizik 2 konuları”, “Genel Fizik 2 ders...
Genel Fizik 3 – Ders Notları PDF “Genel Fizik 3 konuları”, “Genel Fizik 3 ders...
Genel Biyoloji Laboratuvarı 1 Deneyleri PDF Genel Biyoloji Laboratuvarı Deneyleri 1 notuna PDF olarak aşağıdaki...