Türkçe Öğretmenliği

Özel Eğitim; Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, Üstün yetenekli olanları yetenekleri...
Eğitim Bilimine Giriş Ders Notları İçeriği; Eğitimin Temel Kavramları Açıklaması, Eğitimin Amaçları ve İşlevleri, Eğitimin...
Edebi Sanatlar A) MECAZLA İLGİLİ SANATLAR 1. Teşbih (Benzetme) Anlama güç katmak için, aralarında gerçek...
Çocuk Edebiyatı Çocuk edebiyatında ilk bilinçli çabalar İngiltere, Fransa, Almanya, İskandinavya ülkeleri ve ABD’de başlamıştır....
TÜRKÇEDE CÜMLENİN ÖGELERİ ÖZNE (Kim?, Ne?) (Osmanlıca: Fâ‘il, İngilizce: Subject) 1. Gerçek Özne: “Ali koştu.”...
Türk Atasözleri Üzerine Sentatik Bir İnceleme Atasözleri, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka...
Türk Lehçe ve Şiveleri – Türk Milletinin Dili Milli bağ olarak Türk dilinin oynadığı rolü...
Sözcük – Kelime Türleri Sözcüğün Tanımı Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı...
Eski Türk Edebiyatı 6 XIX. ASRIN GENEL ÖZELLİKLERİ Bu dönemde edebiyat, özellikle asrın ilk yarısında,...
Eski Türk Edebiyatı 5 XVIII. ASRIN GENEL ÖZELLİKLERİ XVIII. asrın başlarında edebî durum büyük ölçüde...
Eski Türk Edebiyatı 4 BÂKÎ Üç padişah dönemini görmüştür. Babası, “Kargazâde” lakaplı müezzindir. Ömrü boyunca...
Eski Türk Edebiyatı 3 XVI. ASRIN GENEL ÖZELLİKLERİ XVI. asır, Türk kültürü ve medeniyeti ve...
Eski Türk Edebiyatı 2 Şeyhî Divân edebiyatının kuruluş devrinde önde gelen şairlerdendir. Asıl ismi Yûsuf...
Eski Türk Edebiyatı 1 Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli...
Edebiyat Teorileri 1 – Ders Notları Edebiyat Teorisi Edebi Değer: Edebi değeri anlamak için, edebiyatın...
Edebiyat Teorileri 2 – Ders Notları Edebiyat Teorisi Edebiyatın neden, nasıl ve niçinlerine cevap arayan;...