Fen Edebiyat Fakültesi

GENEL EKOLOJİ (Hayvan Ekolojisi kısmı) SORU ÖRNEKLERİ 1) Bir türün adresi niteliğinde olan yuvalandığı, beslendiği,...
Plasentanın Görevleri ve İkiz Gebelik Plasentanın Görevleri : •Plasentanın fonksiyonu çok yönlüdür. 1) Metabolizma organı...
Fizyoloji Nedir? – Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini...
Anatomi Ders Notları Anatomi ; vücudu kesip, parçalara ayırdıktan sonra yapısını ve gelişimini inceleyen bilim...
Omurgasızlar Biyolojisi 2 PHYLUM ARTHROPODA GENEL ÖZELLİKLERİ Günümüzde yaşayan canlılardan; yengeçler, karidesler, ıstakozlar, su pireleri,...
Sinir Dokusu Temelde 2 tip hücreden oluşur. – Sinir hücreleri–NÖRON – Glia hücreleri–NÖROGLİA – Diğer...
Kas Dokusu – Kasılabilme protoplazmanın en önemli özelliklerinden biridir ve hemen hemen tüm hücre tiplerinde...
Kemik Dokusu Kemik Dokusunun Görevleri: – Destek dokular arasında gerçek anlamda destekleme görevi yapan dokudur....
Kıkırdak Dokusu Kıkırdak dokusu esas olarak; – Kondrosit denen hücreler, – Yarı katı bir zemin...
Kan Dokusu – Tekhücreliler ve mikroskobik omurgas ızlarda kan dolaşımı yoktur. Bu canlılarda oksijen ve...
Bağ Dokusu Bağ dokusunun işlevleri: – Mekanik destek sağlar, – Dokular ve kan arasında metabolit...
Destek Dokuları – Hayvan Histolojisi Destek dokularının histolojik özellikleri – Destek dokuları da; hücreler, fibriller...
Epitel Dokusu – Hayvan Histolojisi Kökeni ve dağılışı – “Epitel” terimi, Yunanca – “epi” (üstte,...
Histoloji ve doku nedir? – Histoloji, Yunanca “histos” (doku) ve “logos, logia” (bilim) sözcüklerinden meydana...
Kişilik Kuramları Ders Notları PDF Kişilik kavramı. Kişilik kuramları. Kişiliğin ölçülmesi. Bireyin özel ve ayırıcı...
Sağlık Psikolojisi Ders Notları Psikolojinin Konusu • Psikoloji (Yunanca, psihologia: psikoloji), insan davranışları ve zihinsel...
Siyaset Felsefesi Ders Notları Siyaset Felsefesi Nedir? Siyaset (Politika Latince) dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür...
Epikürcülük, Hedonizm ve Realizm Nedir? Epikürcülük (Epikürcüler) Nedir? Epikürcülük terimi, Epiküros’tan (M.Ö. 341-271) türetilmiştir. “Bahçe”...
Jean-Jacques ROUSSEAU’nun Natüralist Eğitim Anlayışı “İnsan özgür doğmuştur fakat her yerde zincire vurulmuştur.” Natüralizm 18....
Fiziksel Fenomenler ile Psişik Fenomenler Ayrımı Ders Notları pdf •Brentano, “fiziksel” terimini biraz kafa karıştırıcı...
Medeniyet Öncesi Dönemlerde İnsanlık Ders Notları pdf Gezegenimizin geçmişi ile ilgilenen çeşitli bilimlere göre, Dünya...
Kategorik Yargılar Ders Notları pdf Önermeler mantığı sadece doğruluk değeri işlemlerini (doğruluk değerinin saptanmasını) ve...
Oluşturma Kuralları Ders Notları pdf Şimdi, buraya kadar ortaya konan biçimsel dili daha kesin olarak...
Yüklemler ve Adlar Ders Notları pdf Tüm yargılar niceleyici içermez. Basit özne-yüklem yargıları vardır, bunlar...
Yüklemler Mantığı Ders Notları pdf Kategorik yargılar bölümünde niceleyici dediğimiz mantıksal kavramı görmüş olduk. Şimdi...
Bilim Felsefesi Ders Notları pdf İÇİNDEKİLER; BİLİM FELSEFESİ. Bilim Felsefesinin Temel Kavram ve Sorunları, Bilgi,...
Bir Felsefe Dalı Olarak Zihin Felsefesi Zihin felsefesi için, felsefenin günümüzde en hızlı gelişen ve...
 Zihin Kuramları Ders Notları pdf Bir zihin kuramı, zihin kavramı ile bir şekilde bağlantılı olan...
Zihin Felsefesinin Tarihi Ders Notları Modern zihin felsefesi, ele aldığı sorunlar, bu sorunların kapsam ve...
Kadim Medeniyetler Ders Notları MEZOPOTAMYA Diğer uygarlıklardan farklılık gösteriyor. Cadı kazanı gibi. Sürekli bir gelgit...
Fenomenoloji Ders Notları pdf Fenomenoloji, 20. yüzyıl Avrupa felsefesi içindeki bir felsefe hareketidir. •Felsefe yapmanın...
Felsefeye Giriş: Temel Kavramlar ve Kuramlar Ders Notları İÇİNDEKİLER; Bilgi Kuramı, Metafizik ve Diğer Felsefi...
Bilinç Sorunuyla Yüzleşmek – David J. Chalmers Bilinç, zihinle ilgili araştırmalarda, en aldatıcı ve şaşırtıcı sorun...
Bilim Tarihine Göre Bilim Bilimin tanımı: Bilimin tanımı üç türlü yapılabilir: bir bilgi olarak, bir...
SOSYAL PSİKOLOJİ DERS NOTLARI PDF Sosyal psikoloji nedir? Tarihsel gelişimi ve bir çalışma alanı olarak...
Sosyoloji Konu Anlatımı Sosyolojinin Tanımı ve Konusu Sosyoloji, Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca...
Psikolojiye Giriş Ders Notu pdf Profesör Paul Bloom: Psikolojiye Giriş dersine hoş geldiniz. Ben Dr....
Gelişim Psikolojisi Ders Notu İÇİNDEKİLER YAŞAM BOYU GELİŞİM PSİKOLOJİSİ NEDİR ? Yaşam Boyu Gelişim Anlayışı....