İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

A) BÜTÇE ÖĞELERİ VE TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER • Tahmin, • Tasdik, • Tahdit, • Tevzin...
Uluslar arası para sistemi genel anlamda ülkelerin döviz kuru sistemlerini, uluslar arası anlaşmalarla yapılan düzenlemeleri,...
Finansal Yönetim 2 Ders Notları PDF ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN (Finansal Yönetim 2 Ders...
Örgüt Kuramı Ders Notları | Soru Bankası PDF ÖRGÜT KURAMLARINA GİRİŞ Örgüt kuramı, görece yeni...
İktisada Giriş 2 – Ders Notları | Soru Bankası PDF İktisada Giriş 2  Ders Notları...
KALKINMA EKONOMİSİ DOLAYSIZ YABANCI YATIRIMLARI (Kalkınma Ekonomisi Sınavı Ders Notları) Dolaysız sermaye yatırımlarını çeken başlıca...
Mikro İktisada Giriş Ders Notları 1. İKTİSAT NEDİR? İktisat nedir sorusunu yanıtlayabilmek için ilk önce...
Uluslararası İktisat Ders Notları. ERKEN TİCARET TEORİLERİ Uluslararası ticaret ilk kez bilimsel bir şekilde Adam...
Siyasal Düşünceler Tarihi 2 Ders Notları İçeriği; Modern Dönemde Siyasal ve Kurumsal Yapı Modern Dönemde...
Siyasal Düşünceler Tarihi 1 Ders Notları İçeriği; Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş Eski Yunan’da Siyasal Yapı...
Örgütsel Davranış Ders Notu PDF Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem Örgütsel davranış bilimi çok genel...
Ticaret Hukuku Ders Notları – Çıkmış Sorular TİCARET HUKUKU Vize – Final Ders Notları –...
Genel bir tanımlamayla yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme araçlarına döviz...
DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU KAVRAMI Dış ödemeler bilançosu veya dengesi, ülkelerin belirli bir dönem içerisindeki dış...
DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ: KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER   Çok Taraflı Ticaret Sistemi . Dünya Ticaret...
Gümrük tarifelerinden başka, serbest ticaret akımlarına müdahale amacıyla kullanılan araçların tümü tarife dışı araçlar (non-tariff...
İstatistik 2 Ders Notları İstatistik 2 Dersi ; İÇİNDEKİ ÜNİTELER; – Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları....
TÜRK VERGİ SİSTEMİ Belli bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin (ve vergi benzeri kamu...
Şirketler Hukuku Ders Notları   TÜZEL KİŞİLER Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri diye 2...
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Ders Notları Sosyal değisme; derece derece değiserek tahakkuk eder. Belirli bir dereceden...
MERKEZİ İDARENİN TAŞRA YAPILANMASI A. Genel Yapı Merkezi yönetimin taşra yapılanmasında üç birim görülür; a)...
KENTLEşME VE KONUT POLİTİKALARI Vize-Final DERS NOTLARI   Türkiye’de Kentleşme Nüfusu 10.000’den fazla olan yerlere...
İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları   İnsan Kaynakları YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ   -Çalışanlar için 1980’lerde...
Mikro Ekonomi Ders Notları Mikro Ekonomi dersi içerikleri ve konu anlatımlarının bulunduğu güzel bir derlemedir....
Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları     Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arasındaki Gelir Bölüşümü...
Yönetim Bilimi Ders Notları Yönetim Bilimi dersi ile alakalı aşağıda verilen konuların ve çok daha...
Kamu Maliyesi Ders Notları     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü derslerinden olan Kamu Maliyesi dersi...
E-Devlet (Elektronik Devlet) Ders Notları     Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümü derslerinden olan E-Devlet...
Kamu Politikası Ders Notları     Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi bölümü derslerinden olan Kamu...
BORÇLAR HUKUKU DERS NOTLARI   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi derslerinden...
Genel Muhasebe 2 Ders Notları PDF MALİ DURAN VARLIKLAR Duran varlıklar; bir işletmede işletme faaliyetlerinde...
İktisadı Düşünceler Tarihi Ders Notları   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi derslerinden olan İktisadı Düşünceler Tarihi...
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mikro İktisat Ders Notları     İktisadi ve İdari Bilimler...
Makro İktisat Ders Notları     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi derslerinden olan Makro İktisat dersi...
Makro İktisat Ders Notları – Çalışma Soruları Makro İktisat Ders Notları – Çalışma Soruları. indir; 
İçindekiler STATİK 1 GİRİŞ 6 1.1 Mekaniğin tanımı 1.2 Temel ilkeler ve görüşler VEKTÖRLERİN VE...
Pazarlama Yönetimi Ders Notu PDF Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı İşletmeler, mal, hizmet...
Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası. İçindekiler; Haftalar; 1: Para Tanımları....
Oligopoller ve Oyun Kuramı Ders Notları Oligopoller ve Oyun Kuramı. İçindekiler; 1. OLİGOPOL OYUN KURALLARI....
Arz ve Talep Ders Notları İçindekiler; 1. Talep. Talep Eğrisi. Talepte Değişme. Talep Eğrisinin Kayması...