Hemşirelik Bölümü

Epidemiyoloji Ders Notları İçeriği; Epidemiyoloji’nin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Epidemiyolojik Yöntemler ve Kullanım Alanları Hız,Oran...
Tıbbi Biyokimya Ders Notları İçeriği; Biyokimya’ya Giriş Keton Kolesterol Yağ Asitlerinin Oksidasyonu Yağ Asit Sentezi...
KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİ DERS NOTLARI | İçerik: DOĞUM EYLEMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER, DOĞUM EYLEMİ, DOĞUMDA...
Sağlık Sosyolojisi Ders Notları Sosyoloji Nedir? Kavramsal İçeriği Sosyoloji; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi”...
DEONTOLOJİ VE HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dosyanın içerisinde tüm bu konuların anlatıldığı kitap mevcuttur....
Biyokimya Giriş Ders Notları Hemşirelik Bölümü derslerinden olan Biyokimya Giriş dersi konularının bulunduğu derleme bir...
Parazitolojiye Giriş ve Sınıflandırma Ders Notları Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü derslerinden olan Parazitoloji dersi...
Bulaşıcı Hastalıklar Ders Notları Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü konularından olan Bulaşıcı hastalıklar konusu üzerine...
Biyokimya Ders Notları Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü derslerinden biyokimya dersi konularının toplandığı bir derlemedir....
Yatağa Bağımlı Hastanın Bakımı •Yatak istirahati koroner iskemi, cerrahi süreçler, travma sonucu oluşan kırık ve...
Mesleklerde Yasal Düzenleme Neden Gereklidir? Bir meslek grubu ; – hayatta kalma, – kimlik belirleme,...
Deri ve Mukoza Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Deri ve Mukoza Yoluyla Bulaşan Hastalıklar nelerdir ? –...
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Genital organ enfeksiyonlarının, koruyucu bariyer olmadan yapılan cinsel etkinliklerle diğer bireylere...
Mikrobiyoloji Ders Notları pdf. İÇERİK: – MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ. – STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON. – MİKROORGANİZMALAR ARASI,...
Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar İÇERİK: – TEMEL HEMŞİRELİK KAVRAMLARI. – ASEPSİ- ANTİSEPSİ . –...
Çocuklarda İlaç Uygulamaları – Çocuklara ilaç verilmesi, yetişkinlerden birçok yönüyle farklıdır. – Birinci olarak, boy...
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Dengesizlikleri Ders Notları PDF Dersin amacı; İnsan metabolizmasında suyun işlevini, dağılımını ve...
Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Çalışma: ev dışında, para karşılığı yapılan faaliyetler. Emek: Mal veya hizmet...
Zeka Gerilikleri Mental Retardasyon (ZekaGeriliği). Tanım; •Mental Retardasyon(=Entellektüel Engellilik) (MR); •18 yaşından önce başlayan, •Belirli...
Sinir Sistemi Hastalıkları Sinir sistemi hastalıklarının tanımları, etyolojileri, belirti ve bulguları, komplikasyonları, tanı yöntemleri ve...
Solunum Sistemi Hastalıkları Solunum sistemi hastalıklarının tanımları, etyolojileri, belirti ve bulguları, komplikasyonları tanı ve tedavi...
Merkezi Sinir Sistemi Anomalileri MSS’ne ilişkin konjenital anomaliler. – Kafa süturlarının erken kapanmasına ilişkin anomaliler....
Yaşam Belirtilerinin Alınması İçerik; •YAŞAM BELİRTİLERİ. •VÜCUT ISISI VE ISI ŞEKİLLERİ. •NABIZ SAYMA. •SOLUNUM SAYMA....
Kişisel Hijyen ve Uygulamaları İçerik; •HİJYEN. •DERİNİN YAPISI. •DERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMA NEDENLERİ. •BANYOLAR. •MASAJLAR. •AĞIZ...
Asepsi Uygulamaları İçerik; •ASEPSİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ. •TIBBİ ASEPSİ. •CERRAHİ ASEPSİ. •ANTİSEPSİ. •DEZENFEKSİYON. •STERİLİZASYON VE...
Vücut Mekaniği ve Pozisyonlar İçerik; •VÜCUT MEKANİĞİ. •VÜCUT MEKANİĞİ İLKE VE KURALLARI. •HASTANIN HAREKET ETTİRİLMESİ...
Hasta Kabulü ve Hasta Ünitesi İçerik; •HASTANIN HASTANEYE KABULU. •HASTANIN TABURCU EDİLMESİ. •HASTA ÜNİTESİ. Hastaneye...
Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları genel amaç; Ders için gerekli...
Etyoloji Nedir? – Ders Notları Etyoloji, hastalıkların nedenlerini inceleyen bilim dalıdır. Hastalık oluşumuna neden olan...
Kanser Tanısında Patoloji Laboratuvarı Amaç ve hedefler; – Kanserde son tanı (final diagnosis). – Biyopsi...
Patolojiye Giriş Patolojiye Giriş Ders Notları. Patoloji Nedir? Canlılarda hastalık durumunda ortaya çıkan, makroskobik ve...
D Vitamini Ders Notları D Vitamini Nedir? D vitamini,kalsiyum  ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile...
Çinko Nedir? – Ders Notları ÇİNKO nedir? – Kollajen oluşumu için gerekli olan elementtir.Ayrıca insulinin...
Biotin Ders Notları İçerikte Neler Var ? – Biotin Tarihi. – Biyotin Yapısı. – Biotin...