Zootekni Bölümü

Hayvan Yetiştirme İlkeleri Ders Notları GİRİŞ Hayvancılık tarım işletmelerindeki üretim etkinliklerinden birisidir Tarım işletmelerinin gelirini...
Metabolik Bozukluklar Ders Notu YAĞ METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Ketosis Ketosis sığırlarda genellikle doğumdan sonraki ilk 4-6...
Endokrinoloji ve Hayvansal Üretim Ders Notu Endokrinoloji ve Hayvansal Üretim 13. Hafta Ders Notları (Zootekni)...
Nükleotid Metabolizması Ders Notu Nükleotidler hücrelerde genetik bilgilerin üzerinde taşındığı nükleik asitlerin (DNA, RNA) ön...
Su ve Elektrolit Metabolizması Ders Notları Canlılığın devam etmesi için su çok önemlidir. Hücreler susuz...
İz Elementlerin Sindirim ve Absorbsiyonu Kükürt proteinlerin yapı elemanlarındandır. Vücutta inorganik kükürt var isede büyük...
Mineral Metabolizması Ders Notları İnorganik elementler yemlerin sindirimi sırasında değişikliğe uğramazlar, bu nedenle sindirimden söz...
Suda Eriyen Vitaminler Ders Notları Suda Eriyen Vitaminler Ruminantlarin rumenlerindeki bakteriyel etkinlikle sentezlenen B kompleks...
PROTEİNLERİN SİNDİRİMİ VE ABSORBSİYONU Proteinler kimyasal bileşimleri, fiziksel özellikleri, boyutları, şekilleri, çözünebilirlikleri ve biyolojik rolleri...
Yağların Sindirim ve Absorbsiyonu Yağların sindirim ve absorbsiyonu tek midelilerde ve ruminantlarda farklıdır. Yağların Tek...
Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama Üreme Döngüleri ve fizyolojileri Memeli çiftlik hayvanlarında üreme süreçleri a)...
Karbonhidrat Sindirimi Absorbsiyon ve Metabolizması Karbonhidratların sindirimi tek midelilerde ve ruminantlarda farklı bir yol izler....
Enerji Metbolizması Ders Notları Metabolizma: Besin maddeleri ve oksijenin yaşayan hücrelere aktarılmasından, dışarı atılmaya hazır...
Sindirim ve Absorbsiyon Fizyolojisi Ders Notları Bir çok memeli ve kanatlı türü arasında sindirim sistemi...
Sindirim Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi Sindirim sistemi yiyeceklerin sindirilmesi, absorbe edilmesi ve absorbe edilmeyen kısımların...
Balık Yemleri ve Teknolojisi Ders Notları Giriş •Balık, insanoğlunun varoluşundan itibaren değerli bir besin kaynağı...