Statik ve Dinamik Ders Notları

  • 25 Nisan 2018
  • 382 kez görüntülendi.
Statik ve Dinamik Ders Notları

İçindekiler

STATİK
1
GİRİŞ
6
1.1 Mekaniğin tanımı
1.2 Temel ilkeler ve görüşler

VEKTÖRLERİN VE İŞLEMLERİNİN TANIMI

2.1 Vektörün tanımı
2.2 Vektörel işlemlerin tanımı
2.2.1 Vektörün bir sayı ile çarpımı
2.2.2 Vektörlerin toplamı
2.2.3 İki Vektörün birbiri ile skaler çarpımı
2.2.4 İki Vektörün birbiri ile vektörel çarpımı
2.2.5 Bir vektörün bir eksen üzerindeki izdüşümü

VEKTÖRLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

3.1 İki boyutlu vektörlerin kartezyen koordinatlarda gösterilişi
3.2 Üç boyutlu vektörlerin kartezyen koordinatlarda gösterilişi
3.3 Kartezyen koordinatlarda vektörel işlemler
3.3.1 Vektörün bir sayı ile çarpımı
3.3.2 Vektörlerin toplamı
3.3.3 İki vektörün skaler çarpımı
3.3.4 İki vektörün vektörel çarpımı
3.3.5 Üç vektörün karışık çarpımı
3.3.6 Bir vektörün bir eksen üzerindeki izdüşümü

KUVVET SİSTEMLERİ

4.1 Kuvvetin tanımı ve vektörle gösterilişi
4.2 Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti
4.3 Bir kuvvetin bir eksene göre momenti
4.4 Bir kuvvet sisteminin bir noktaya göre momenti ve indirgeme elemanları
(Bir kuvvet sisteminin statik eşdeğeri )

4.5 Bir kuvvet sisteminin değişmezleri
4.6 Dejenere kuvvet sistemleri
4.6.1 Sıfıra eşdeğer kuvvet sistemi
4.6.2 Kuvvet çiftine (Tek bir momente) eşdeğer kuvvet sistemi
4.6.3 Bileşkeye eşdeğer kuvvet sistemi
4.6.4 Bileşkesi olan kuvvet sistemi
4.7 Merkezi eksen
4.7 Paralel bağlı kuvvet sistemi ve merkezi

KÜTLE MERKEZİ

5.1 Bir sürekli cismin kütle merkezi
5.2 Bileşik cismin kütle merkezi

STATİK

6.1 Giriş
6.2 İç kuvvetler ve kesit zorları
6.3 Statiğin temel ilkelerinin geçerli olduğu referans sistemleri
6.4 Bir maddesel noktanın kuvvetler etkisinde dengesi
6.5 Bir Rijid cismin kuvvetler etkisinde dengesi 49
6.6 Rijid cisim sisteminin kuvvetler etkisinde dengesi 49
6.7 Düzlemsel kuvvetler etkisindeki cisimlerin dengesi 49
6.8 Üç boyutlu kuvvetler etkisindeki bir rijid cismin dengesi ile ilgili
uygulamalar 54

SÜRTÜNME

7.1 Sürtünme ve sürtünme katsayısı 61
7.2 Mesnetlerdeki sürtünmeler 63
7.3 Halat ve kayış kasnak sürtünmesi 66

DİNAMİK

GİRİŞ

VEKTÖREL ANALİZ

8.1 Vektör fonksiyonu
8.2 Vektör fonksiyonunun türevi
8.2.1 Türev Kuralları
8.3 Vektör fonksiyonunun integrali

EĞRİLERDE DİFERANSİYEL ÖZELLİKLER

9.1 Bir vektör fonksiyonunun hodografı
9.2 Bir vektörel fonksiyonun hodografı

P u vektörel fonksiyonunun
türevi
9.3 Doğal koordinat sistemi 76
9.4 Doğal koordinat sisteminde 􀁇
T ,  N ,  B birim vektörleri ve eğrilik
yarıçapı 76

MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

10.1 Kinematiğin temel kavramları 79
10.2 Maddesel noktanın hareketinin kartezyen koordinat sisteminde
incelenmesi. 80
10.3 Maddesel noktanın hareketinin doğal koordinat sisteminde
incelenmesi. 81
10.4 Maddesel noktanın hareketinin silindirik koordinat sisteminde
incelenmesi. 83
10.5 Maddesel noktanın doğrusal hareketi 85
10.5.1 Sabit hızlı doğrusal hareket 86
10.5.2 Sabit ivmeli doğrusal hareket 86
10.5.3 a = f (t) ivme zamanın fonksiyonu şeklinde verilmiş ise 87
10.5.4 a = f (s) ivme konumun fonksiyonu şeklinde verilmiş ise 88
10.5.5 a = f (V) ivme hızın fonksiyonu şeklinde verilmiş ise 89
10.5.6 a = −kV Bağıntısına uygun doğrusal hareket (geri tepmeyi azaltma) 90
10.5.7 a = −ks Bağıntısına uygun doğrusal hareket (Serbest titreşim hareketi) 90
10.5.8. Doğrusal harekette toplam yol 92
10.6 Maddesel noktanın çembersel hareketi 94
10.6.1 Çembersel harekette hız ve ivmenin kartezyen koordinatlardaki
ifadeleri 96
10.7 Maddesel noktanın bağıl hareketi (öteleme hareketi yapan eksen
sistemine göre) 99
10.8 Maddesel noktanın bağlı hareketi 103

RİJİD CİSMİN KİNEMATİĞİ

11.1 Rijid cismin hareketinde izdüşüm hızlar teoremi 107
11.2 Rijid cismin ötelenme hareketi 110
11.3 Rijid cismin sabit bir eksen etrafında dönme hareketi 113
11.4 Rijid cismin genel düzlemsel hareketi 118
11.5 Genel düzlemsel harekette ani dönme merkezi 122

KİNETİK

12.1 Kinetik ve Newton’un ikinci hareket kanunu 125
12.2 Maddesel noktanın kinetiği 125
12.3 Kütle merkezinin hareketi teoremi 126
12.4 Rijid cismin sabit bir eksen etrafında dönme hareketi ve atalet
momentleri 128
12.5 Atalet momentleri 129
12.5.1 Atalet yarıçapı 129
12.5.2 Atalet momentleri ile ilgili teoremler 130
12.6 Rijid cismin sabit bir eksen etrafındaki dönme hareketi ile ilgili
problemler 137
12.7 Rijid cismin genel düzlemsel hareketinin kinetiği 139

İŞ VE ENERJİ İLKESİ

13.1 Maddesel noktanın hareketinde iş ve enerji ilkesi 144
13.1.1 Mekanik enerjinin korunumu ve potansiyel enerji 146
13.2 Rijid cismin Sabit eksen etrafında dönmesinde kinetik enerji
hesabı 148
13.3 Rijid cismin genel düzlemsel hareketinde kinetik enerji
hesabı 150
EK A
Daha önceki senelerde sınavlarda sorulan Statik problemleri 152
EK B
Daha önceki senelerde sınavlarda sorulan Dinamik problemleri 166

Notu İndir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ