İdare Hukuku – Geniş Kapsamlı Ders Notu

  • 14 Mart 2018
  • 549 kez görüntülendi.
İdare Hukuku – Geniş Kapsamlı Ders Notu

İdare Hukuku – Geniş Kapsamlı Ders Notu PDF.

I. İDARE KAVRAMI

İdare yada yönetim belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt yada faaliyettir.
İdare hukuku Devlet idaresini inceler. Özel kesim (dernek vakıf, şirket, aile gibi.) idaresiyle ilgilenmez. İdare Hukuku en geniş anlamıyla idarenin hukuku demektir.
İdare kavramının organik ve fonksiyonel iki anlamı vardır. Organik anlamda idare bir kuruluş, organ yada teşkilat olarak idarenin ne anlama geldiğini ifade eder. Fonksiyonel anlamda idare ise yapılan faaliyet, iş yada fonksiyonla ilgilidir. (üniversite-yüksek öğrenim)

A. ORGANİK ANLAMDA İDARE
Devlette üç temel organ (yasama-yürütme-yargı), üç temel fonksiyon (yasama-yürütme-yargı) vardır.
Anayasaya göre yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. Yürütme yetkisi ve görevi; Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Organ olarak gerek yasamanın gerekse yargının idareden ayırt edilmesinde herhangi bir zorluk yoktur. Oysa İdareyi yürütmeden ayırt etmek pek kolay değildir. Çünkü yasama organı daha önce de belirtildiği gibi beşyüzelli üyeden oluşan TBMM’dir. Yargı ise bir organlar topluluğu olarak bağımsız mahkemelerden oluşmaktadır. Anayasaya göre yargı adli yargı, İdari yargı, Anayasa yargısı, askeri yargı, seçim yargısı, uyuşmazlık yargısı olmak üzere çeşitli kollara ayrılmaktadır. İdareden ayırt etmede herhangi bir sorun yoktur.
Kişiler arasında özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek ve ceza kanununu uygulamakla görevli adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemelerinden oluşur.
İdari yargı ise vergi hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözmekle görevli vergi mahkemeleri ile kişiler ile idare arasında çıkan idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözmekle görevli idare mahkemelerinden oluşmaktadır. Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay idari yargı kuruluşları içinde yer alır.
Anayasa yargısını yerine getiren Anayasa Mahkemesi ise kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM içtüzüğünün Anayasaya aykırılığı iddialarını karara bağlamakta ve yüce divan sıfatıyla yargılama görevini yerine getirmektedir.
Ülkedeki seçimlerle ilgili olarak da Yüksek Seçim Kurulu vardır.
Farklı yargı kolları arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle görevli mahkeme ise Uyuşmazlık Mahkemesidir.

İdare Hukuku – Geniş Kapsamlı Ders Notunu PDF olarak aşağıdaki butondan indirebilirsiniz;

Notu İndir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ