KPSS Tarih Özeti

  • 09 Mayıs 2018
  • 477 kez görüntülendi.
KPSS Tarih Özeti

KPSS Tarih Özeti

 

İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK

*Gazilik ve mareşallik unvanı→Sakarya Savaşında verilmiştir.

*Güney sınırı→Fransa-Ankara Ant.1921

*1.İnönü sonrası→ Londra Konferansı ve Moskova Ant. İmzalanmış.

*Tekâlif-i Milliye→Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce

*1921-TBMM→M.Kemal’e Başkomutanlık.

*Mudanya Antl.→3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.

*Cumhuriyet Halk Fırkası→İlk parti

*Terakkiperver Cum.Fırkası →K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.

*Serbest Cumh. Fırkası→1930.Fethi Okyar

Menemen Olayı ile kapatıldı.

*Musul Sorunu→1926 İngiltere ile çözüldü.

Petrollerin %25’ini Türkiye’ye sonra para olarak ödendi.

Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.

*Milletler cemiyetine üyelik→1932

*Balkan Paktı→1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya

*1930→Yunanistan ile nüfus mübadelesi

*1936→Montrö Boğazlar Sözleşmesi

*1937→Sadabat Paktı→İran, Türkiye, Irak, Afganistan.

*2 Eylül 1938→Hatay Devleti

** Hatay,30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı.

*Halkın yönetimi→Cumhuriyetçilik

*Sosyal hukuk devleti→Halkçılık

*Kurtuluş Savaşı başarısı→Milliyetçilik

*İnanç hürriyeti→Laiklik

*Ekonomik konuda devlet→Devletçilik

*Kurumların çağdaş değişimi→İnkılapçılk

*Milli Egemenlik→Cumhuriyetçilik +Halkçılık

*Mondros Ant. sırasında→Vahdettin tahtta

*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.

*İtalya→Antalya, Konya Fransa→Adana, Antep, Maraş

*Doğu’da→Ermeni Batı’da → Yunan

**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a

*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.

*Dr. Esat Paşa→1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı

*Mavri Mira+Etniki Eterya+Pontus Rum →azınlık+zararlı cemiyetler

*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı

*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler

*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.

*1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı.

*Samsun’a gitme amacı→Milli birlik

*Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi

*Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti.

*İlk milli irade→ Amasya Genelgesi

*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı→ Amasya Gen.

*İlk kez geçici hükümet kurulması → Erzurum Kongresi’nde

*Erzurum Kongr. amacı→ Doğu Anadolu güvenliği

*Erzurum Kong. önce→M.Kemal istifa etmiş

*Misakı Milli ilan→İstanbul işgal

*TBMM açılınca egemenlik millete

*TBMM ilk askeri zafer→Gümrü Ant. Ermenilerle

*TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu

*Kuvayı Milliye →Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur

*İlk direniş→Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol

* İlk cephe→Batı cephesi.

*Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald(1922).

*M.Kemal Başkomutan→Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921

*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.

*Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.

*Ankara Ant.→Fransa-Sakarya Sav. Sonu

*Kars Ant.→Rusya-Sakarya Sav. Sonu

*”Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” →Sakarya Savaşı

*”İlk hedefiniz Akdeniz’dir” →B.Taarruz

*”Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”→ 2.İnönü.

*Lozan Ant.→Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.

*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.

*16 Mart 1920→ İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.

*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.

*Laiklik ilkesinin ilk adımı→Saltanatın kaldırılması.

*Tevhid-i Tedrisat→Eğitim Birliği

*Okuryazar oranını arttırmak için→ Millet Mektepleri. 1928

*Halkevleri→1932

*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder→ Mondros 7. Maddeye göre

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ